Czy Twoje dziecko ma dysleksję? Dowiedz się jak ją rozponać i jak DZIAŁAĆ!

Dysleksja to trudności w czytaniu lub pisaniu wśród dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Są one spowodowane zaburzeniami funkcji ruchowych wzrokowych lub słuchowych
Typy dysleksji:
1. Dysleksja- trudności w czytaniu
2. Dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne) dzieci znają zasady, ale nie potrafią ich zastosować
3. Dysgrafia tzw. niestaranne brzydkie pismo
4. Dyskalkulia – trudności w liczeniu
5. Dysfonia – ciche niewyraźne mówienie

                                                                    

 

 

 

 

 

 

     dysgrafia                                                                     dysortografia

 

W dzisiejszych czasach liczba dzieci z dysleksją narasta ponieważ:
• Zwiększa się liczba niedonoszonych nieprawidłowych ciąż i urodzeń a porodów o trudniejszym przebiegu
• Zwiększa się liczba niekorzystnych czynników kulturowych np: dzieci mniej rysują, manipulują (buty na rzepy, bluzki na napy), nie rozwijają się ruchowo, a rozwój ruchowy w znacznym stopniu wspomaga czytanie i pisanie.
• Brak kontaktu z książką, którą wypiera telewizja, komputer.
• Dzieci są „obsługiwane” przez rodziców co nie sprzyja małej motoryce.
                                                                                 

                                                                      SYMPTOMY dysleksji:
• By zdiagnozować dysleksję musi następować prawidłowy rozwój umysłowy. Dzieci z dysleksją są zwykle bardzo inteligentne co przysłania obraz.
• Czasem jednak symptomem jest opóźnienie w rozwoju inteligencji i podstawowych funkcji: słowno-językowych, ruchowych, wzrokowo- przestrzennych.

 
                                                                      ROZPOZNANIE:
 Wczesne problemy w pisaniu i czytaniu (koniecznym jest jednak by wcześniej wykluczyć wady słuchu i wzroku) – zerówka, kl 1
 Trudności w czytaniu i pisaniu są nasilone i długotrwałe – nie ustępują zaraz po podjęciu pomocy
Dysleksja mistrzynią paradoksów:
 Dziecko niby widzi a nie widzi
 Jest inteligentne, ale nie potrafi się nauczyć pisać ani czytać
 Umie, ale nie umie
 Chce się uczyć i uczy się, ale idzie do szkoły i nie zdaje
OBJAWY:
                                                                     Wiek: 2-3 lata
– opóźniony rozwój mowy (wyłączyć należy dzieci dwu lub trzyjęzyczne, gdzie opóźnienie mowy może być procesem naturalnym)
– opóźniony rozwój ruchowy, późne raczkowanie, brak równowagi, nie manipuluje (dziecko niechętnie rysuje, bawi się klockami nie podejmuje prób samodzielnego ubierania)

 

                                                                    Wiek:  3-5 lat
– Mała sprawność ruchowa. Dziecko słabo biega, niezdarnie się porusza, nie może złapać piłki, mała sprawność manualna np. podczas nawlekania korali, podnoszenia małych przedmiotów, zły chwyt kredki (zbyt lekki lub zbyt mocny)
– Słaba koordynacja wzrokowo – ruchowa np.: dziecko nie może przejść po krawężniku, nie może ułożyć prostych puzzli, rysuje prymitywne rysunki – dużo elementów, ale bardzo proste, elementy chaotyczne, zamiennie używa prawej i lewej ręki.
– Opóźniony rozwój mowy – dziecko rozumie, ale nie mówi (logopeda!), nieprawidłowa artykulacja, trudności z budowaniem wypowiedzi czy zapamiętywaniem nazw.

 
                                                                   Wiek: 6-7 lat
– Obniżona sprawność ruchowa – dziecko nie może wykonać jaskółki, radzi sobie na hulajnodze, ale za nic na rowerze czy na nartach.
– Problem z wykonywaniem precyzyjnych ruchów – co można zauważyć podczas używania widelca, nożyczek czy sznurowadeł. pomimo wielu ćwiczeń dziecko nadal źle trzyma ołówek.
– Opóźniona lateralizacja – czyli używanie przez dziecko raz jednej raz drugiej ręki. Trudności w określaniu prawa-lewa, góra-dół, nad, pod, przed.
– Problem z rzucaniem i chwytaniem małych piłek, rysowaniem szlaczków, figur geometrycznych, wyodrębnianiem elementów z całości (znajdź różnice), rozróżnianiem kształtów.
– Nieprawidłowa wymowa, przekręcanie trudniejszych wyrazów, błędy gramatyczne Agramatyczne wypowiedzi – Jutro byłem, robiłem, odczytywanie zegara klasycznego
– Trudności z zapamiętaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie, nazw np.: dni, pór roku (mylenie nazw podobnych fonetycznie, podobnych głosek fonetycznie z-s znak-ssak / b-p – bułka-pólka – dziecko nie wie w czym tkwi różnica
– Problem z dzieleniem na głoski czy sylaby i ich syntezą.
– Problem z nauką czytania – dziecko nie rozumie co czyta.
– Pisanie liter w odbiciu lustrzanym.

                                                                       

                                                                       KLASA 1-3
– Dziecko dalej nie może nauczyć się jeździć na rowerze (dwukołowym) łyżwach czy nartach, ma problem z ćwiczeniami gimnastycznymi, niechętnie uczestniczy w lekcjach w-f
– Obniżona sprawność ruchowa rąk, manipulacji precyzyjnej – widoczna różnica w porównaniem z rówieśnikami, problem z ubraniem, jedzeniem, umyciem etc.
– Trudności w koordynacją ręki i oka – dziecko brzydko rysuje, źle koloruje, (poza liniaturą) mocno ściska ołówek przez co szybko się męczy, wolno pisze, ma problem z chwytaniem piłki
– Utrzymuje się oburęczność – (dobrze udać się do specjalisty by stwierdzić mocniejszą stronę)
– Trudności z zapamiętywaniem np. sekwencji tabliczki mnożenia, – liter w alfabecie
– Nieprawidłowa wymowa – LOGOPEDA!
– Trudności z różnicowanie głosek podobnych fonetycznie, wyróżnianiem elementów z całości

Gdzie szukać pomocy?
Polskie Towarzystwo Dysleksji,
Magda Bogdanowicz – Uniwersytet Gdański,
Strony poradni psychologiczno-pedagogicznych (posiadają często odnośniki do innych stron)

DEKALAOG RODZICA DZIECKA Z DYSLEKSJA:
NIE !
1. Nie traktuj dziecka jak chorego czy kalekiego
2. Nie wyśmiewaj myśląc, że mobilizujesz dziecko
3. Nie łudź się, że dziecko samo z tego wyrośnie, weźmie się w garść, że ktoś je z tego wyleczy (Oj… słabo mówi, bo to chłopiec etc.)
4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego pomocy ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w klasie szkoły podstawowej.
5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych by więcej czasu poświęcić na naukę, nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń (lekcji w-f)

TAK
6. Staraj się zrozumieć by zapobiec trudnościom szkolnym
7. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować problem. Skontaktuj się ze specjalistą (psychologiem, logopedą, pedagogiem)
8. Korzystaj z literatury i fachowej pomocy nauczyciela – terapeuty, bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym
9. Bądź życzliwym towarzyszem dziecka w jego kłopotach szkolnych. Spraw by praca Wasza była kojarzona z zabawą i przyjemnością.
10. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty, co za wysiłek!

 

ZASADY PRACY W DOMU:
 zadania wykonywać w tym samym miejscu i o tej samej porze
 miejsce uprzątnięte, ciche, dziecko wypoczęte
 rozgrzewka mózgu, czyli ćwiczenia wstępne – zabawowe
 wykorzystywać skojarzenia
 podczas ćwiczeń nie przyjmować zbyt wygodnej pozycji gdyż rozleniwia ona dziecko
 Wyposażyć się w odpowiednie pomoce do ćwiczeń

CZEGO NIE ROBIĆ:
 Nie tłumaczyć trudności dziecka lenistwem
 Nie porównywać z rówieśnikami lub rodzeństwem
 Nie liczyć na natychmiastowe efekty
 Nie krytykować nie ośmieszać
 Nie usprawiedliwiać niechęci do wykonywania ćwiczeń
 Nie odrabiać za dziecko prac domowych
 Nie poprawiać błędów w pracach pisemnych
 Nauczyć dziecko pracy ze słownikiem ortograficznym

ĆWICZENIE W DOMU:
• nauka czytania interesujących tekstów – np. komiksy na początku
• czytać z dzieckiem na zmianę
• czytać teksty z dużym drukiem i kolorowymi obrazkami
• nie ponaglać dziecka (na początek dobrym pomysłem są audiobooki lub czytanie dziecku bajek by zachęcić do samodzielnego czytania)
• sprawdzać rozumienie teksu

ĆWICZENIA W PISANIU
• Zezwalamy na pisanie ołówkiem. Dziecko kładzie wówczas inny nacisk, ołówek może się złamać a to wymaga samokontroli)
• Wskazujemy błędy i mobilizujemy do samokontroli
• Utrwalamy z dzieckiem zasady pisowni
• Praca domowe odrabiamy w brudnopisie, po czym po sprawdzeniu (znajdź sam) i omówieniu błędów dziecko przepisuje pracę „na czysto”. Jeśli przepisywanie idzie dobrze należy przejść do pisania z pamięci po jednym zdaniu. Następnie pisanie ze słuchu i dyktanda
• Dzieci leworęcznie nie przestawiamy na prawą rękę

GRY UŁATWIAJĄCE NAUKĘ

Wiele pomocy edukacyjnych możemy znaleźć w Internecie
http://pisupisu.pl/ (dzieci w kl.1-3) bez abonamentu
https://www.superkid.pl/ (dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne) płatne, odnosi się do podstawy programowej

 

 

Dysleksją nie należy się przerażać! Wspomnę jedynie fakt, iż wielu sławnych ludzi przez całe swoje życie boryka lub borykało się z dysleksją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE POZYCJE WYDAWNICZE

1. „Elementarz dla dzieci z dysleksją” – Agnieszka Łubkowska
2. „Uczeń z dysleksją w szkole Poradnik nie tylko dla polonistów” – M. Bogdanowicz
A. Adryjanek
3. „Uczeń Z dysleksją w domu” – M Bogdanowicz A. Adryjanek
4. „O dysleksji odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli” – M. Bogdanowicz
5. „Ryzyko dysleksji problem i diagnozowanie” M Bogdanowicz
6. „Moje dziecko jest dyslektykiem” – Poradnik i informator dla rodziców i wychowawców M. Dąbrowska
7. „Jak pomóc radzić sobie z dysleksją: poradnik dla rodziców” – S.Raymond
8. „Jak wychowywać dziecko dwujęzyczne” (tłumaczone z angielskiego) Barbara Persons

Przygotowała:
Kinga Wrońska
(Współzałożycielka i propagatorka inicjatywy Angielski Homework)
www.angielskihomework.com

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera już teraz!

Twoje dane nigdy nie zostaną nikomu udostępnione. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *