Co dokładnie robi moje dziecko w angielskiej szkole?

 

Miliony rodziców na całym świecie rozpoczynają swój dzień od odprowadzenia swoich pociech do szkoły. Po szybkiej toalecie porannej szybkie śniadanie dla siebie i dziecka. Najlepiej płatki śniadaniowe z mlekiem, żeby pociecha nie grymasiła bo przecież nie ma na to czasu. Te płatki to już trzeci raz w tym tygodniu a przecież obiecywaliśmy sobie zdrowy styl życia. „Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia! Powinno być treściwe i zróżnicowane”- huczą nam w głowie słowa dietetyków! Ale co robić skoro zegarek nieubłagalnie wskazuje 8.10 a gdzie jeszcze pomóc się ubrać, wyszczotkować zęby no i doprowadzić fryzurę do ładu przed wyjściem? Poranna nerwówka tak dobrze Nam wszystkim znana.

Ale jest! Udało się, wychodzimy, teraz biegiem do szkoły by cudem dotrzeć to linii przed panią. Szybki buziak, „Tylko pamiętaj zjeść snack na przerwie!” Machamy ręką na pożegnanie póki nie zamkną się drzwi szkoły lub klasy. I stało się pierwszy tik na codziennej liście obowiązków odhaczony.

Później w ciągu dnia, parokrotnie nasze myśli powracają do tej szkoły, do tych zamykających się drzwi. Jak on/ona sobie radzi wśród tylu innych dzieci? Przecież jest jeszcze taka niezaradna/ niezaradny czasami i wszystko jeszcze takie nowe. A tak w ogóle to co oni tam robią przez pół dnia? Czy oni w ogóle uczą się czegoś w tej szkole?  Bo przecież zeszytów do domu nie przynosi, prac domowych też prawie żadnych (Ilość prac domowych zadawanych w szkołach może się różnić) . Pytania takie ale i wiele innych zadaje sobie prawdopodobnie każdy polski rodzic na początku anglojęzycznej drogi edukacyjnej swojego dziecka ale czy słusznie się obawiamy ?

System szkolnictwa w Wielkiej Brytanii niezaprzeczalnie różni się od systemu polskiego,  dlatego też, zdaniem wielu rodziców dziecko nie wystarczająco szybko zdobywa wiedzę  i zdecydowanie za dużo się w szkole bawi. Mając kilkuletnie doświadczenie nauczania w angielskich placówkach nie dziwią mnie takie opinie ale  też nie do końca się z nimi zgadzam. Brytyjski system edukacyjny nastawiony jest głównie na kreatywność i indywidualność dzieci, na wzmacnianie ich samooceny by zarówno teraz, jaki i w przyszłości nie bały się podejmowania nowych często nieznanych dotąd wyzwań, podejmowały nowe, niosące często ze sobą pewien stopień ryzyka przedsięwzięcia oraz nie bały się krytyki. Uczy się dzieci przede wszystkim pracy w zespole co będzie im potrzebne przy podejmowaniu przyszłej pracy zawodowej. Akcent kładziony jest głównie na sposoby w jakie dzieci swoją wiedzę będą mogły wykorzystać zarówno teraz jak i w przyszłości.

Inaczej niż w Polsce dzieci :

 1. Nie otrzymują planu lekcji – chociaż Ty jako rodzic możesz o niego poprosić nauczyciela.
 2. Nie noszą ze sobą książek co uniemożliwia często kontrole rodzica nad  postępami dziecka w nauce. Wszystkie pomoce naukowe jakich potrzebuje dziecko, otrzymuje w szkole i są one nieodpłatne.
 3. Nie siedzą w ławkach – w pierwszych latach szkolnych nauka jest mniej formalna niż w Polsce i dzieci spędzają część czasu siedząc na dywanie (np. w czasie czytania opowiadań, bajek) lub bawiąc się. Najczęściej dzieci siedzą wokół małych, kilkuosobowych stolików.
 4. Otrzymują promocje do następnej klasy automatycznie – bez wzglądu na ilość przyswojonej wiedzy.
 5.  Często nie otrzymują prac domowych – system brytyjski  szczególnie w młodszych klasach nastawiony jest głównie na  pracę dziecka podczas zajęć szkolnych. W domu dziecko powinno raczej odpoczywać i zbierać siły na kolejny dzień szkolny. Normy ilości  czasu jaką dziecko powinno poświęcać na prace domową sugerowane przez rząd brytyjski przedstawiają się następująco:
 • Klasa 1 i 2       – 1 godz. tygodniowo
 • Klasa 3 i 4       – 1,5 godz. tygodniowo
 • Klasa 5 i 6       –  30 min dziennie
 • Klasa 7 i 8       –  45 to 90 min dziennie
 •  Klasa 9            – 1 do 2 godz. dziennie
 • Klasa 10 i 11     – 1,5 to 2,5 godz. dziennie

Obowiązkowe przedmioty dla uczniów szkół podstawowych

Przedmiot Angielski odpowiednik
Język angielski

(umiejętność czytania i pisania)

Literacy
Matematyka Numeracy
Trudne do przetłumaczenia nauki ścisłe

( dzieci uczą się np. o zwierzętach, roślinach, budowie człowieka, materiałach codziennego użytku, sezonach czy zjawiskach atmosferycznych)

 

Science
Wychowanie techniczne Design & Technology
Informatyka ICT – Information & Communication Technology
Historia History
Geografia Geography
Plastyka Art & Design
Muzyka Music
Wychownie Fizyczne PE – Physical Education

 

DZIEŃ SZKOLNY

Poniżej postaram się opisać dzień szkolny w brytyjskim systemie edukacyjnym, oparty na moich własnych doświadczeniach. Jest to tylko przykładowy rozkład godzin i zajęć, może on różnić się w poszczególnych szkołach i zmieniać z tygodnia na tydzień. Szczegółowe informacje na ten temat, otrzymasz w szkole swojego dziecka.

 

Czas Zajęcia Co zwykle robią dzieci w tym czasie?
9.00 – 9.10 Sprawdzenie obecności -Dzieci siedzą na dywanie

– ćwiczą pisanie własnych imion na tabliczkach (*white boards)

9.10 – 9.30 Język angielski –

*Phonics –

*Carpet time

– dzieci siedzą na dywanie

– dzieci uczą się nowych dźwięków – liter, czytania, pisania

 

9.30 – 11.20

 

Nauka poprzez zabawę

 Dzieci zwykle same decydują czy chcą przebywać w klasie czy być na świeżym powietrzu. Zarówno w klasie jak i na zewnątrz dzieci wykonują rozmaite zadania edukacyjne związane z tematem dnia lub  programem edukacyjnym.

 

– zwykle w tym czasie dzieci  wykonują również jedno zadnie związanie z tematem dnia pod nadzorem nauczyciela.

– pewna grupa dzieci doskonali czytanie (5-10 min), indywidualnie

pod nadzorem nauczyciela wspomagającego (TA)

11.20 – 11.45 Czytanie bajki lub opowiadania – *Story time – dzieci siedzą na dywanie – *carpet time

– słuchają bajki.

– opowiadają o wrażeniach dotyczących bajki

– odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela dotyczące bajki

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu – myją ręce

– zabierają *pack lunch

– wychodzą do stołówki

12.00 – 13.00 Obiad i przerwa obiadowa – jedzą obiad

– wychodzą na świeże powietrze.

Jeśli pada deszcz – *wet play

 

Nauczycie zwykle w tym czasie również mają przerwę. Dzieci pozostają pod opieką dorosłych pracujących w porze obiadowej tzw. *lunch covers lub nauczycieli wspomagających (*TA)

13.00 – 13.15 Sprawdzenie obecności – Dzieci siedzą na dywanie
13.10 – 14. 30 Matematyka – carpet time – poznają / utrwalają zagadnienia matematyczne
14.30- 15.00 Nauka poprzez zabawę Dzieci zwykle same decydują czy chcą przebywać w klasie czy być na świeżym powietrzu.  Zarówno w klasie jak i na zewnątrz dzieci wykonują rozmaite zadania edukacyjne związane z tematem dnia lub  programem edukacyjnym.

– zwykle w tym czasie dzieci  wykonują również kolejno jedno zadnie matematyczne związanie z tematem dnia pod nadzorem nauczyciela.

– pewna grupa dzieci doskonali czytanie pod nadzorem nauczyciela wspomagającego (*TA)

15.00 – 15.15 Czytanie bajki lub opowiadania – *Story time – dzieci siedzą na dywanie
15.15 – 15.30 Zakończenie dnia – dzieci samodzielnie ubierają się

– następuję również rozdanie prac domowych lub listów informacyjnych

 

* white board – mała tabliczka sucho-ścieralna (bardzo popularna w angielskich klasach) na których dzieci młodsze ćwiczą zwykle kaligrafie własnego imienia bądź prostych zdań.

* carpet time – czas kiedy dzieci gromadzą się na dywanie obok nauczyciela. Krótka (15-30min) jednostka lekcyjna w trakcie której dzieci poznają/utrwalają zagadnienie edukacyjne.

* phonics, RWI, RML – programy wykorzystywane przez nauczycieli przeznaczone do nauki    liter (dźwięków) pisania i czytania w języku angielskim.

* story time – czas w którym dzieci zwykle siedzą na dywanie, słuchają czytanych przez nauczyciela bajek/książek i wspólnie z nauczycielem omawiają je.

* pack lunch – obiad/przekąska przygotowana w domu którą dziecko spożywa podczas przerwy obiadowej.

* lunch covers – osoby zatrudnione przez szkołę zwykle na 3 godz. dziennie które opiekują się dziećmi i nadzorują ilość spożytego przez dzieci jedzenia podczas przerwy obiadowej.

* wet play – przerwa obiadowa spędzana w budynku szkoły kiedy pada deszcz. Dzieci pozostają wewnątrz szkoły w klasie  / sali gimnastycznej oglądają bajki lub bawią się.

* TA – Teaching Assistant – pomoc nauczyciela

 

Reasumując, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie który system edukacyjny stoi na wyższym poziomie polski czy brytyjski? Zdania są zapewne podzielone jak w każdej kwestii spornej. Bazując jednak na własnym doświadczeniu i licznych obserwacjach mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że w pierwszych latach szkolnych a więc po zakończeniu zerówki, klasy pierwszej i drugiej dzieci uczące się w systemie angielskim posiadają o wiele szerszą wiedzę ogólną czy matematyczną. Ich poziom umiejętności pisania czy czytania znacznie przewyższa poziom rówieśników polskich.  (Sytuacja ma się zupełnie inaczej w szkolnictwie średnim)

Jeśli więc ktokolwiek planuje powrót z dziećmi w rodzinne strony a w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii a dbał o to, by dziecko płynnie posługiwało się językiem ojczystym mówionym, dodatkowo zapewnił dziecku możliwość rozwijania języka ojczystego w polskim systemie edukacyjnym czy to w polskich szkołach sobotnich czy internetowych, z edukacyjnego punktu widzenia nie powinien się tej zmiany obawiać. Czy zatem bać się wyprowadzki z Polski i próby osiedlenia w Wielkiej Brytanii? Również nie. W Wielkiej Brytanii bowiem wprowadzone i powszechnie stosowane są skuteczne procedury wspomagające i ułatwiające naukę dzieci i młodzieży posługujących się językiem angielskim jako językiem obcym. Jest to jednak kolejny temat, doskonały na osobny artykuł, który postaram się niebawem zrealizować.

 

 

Przygotowała:

Kinga Wrońska

(Współzałożycielka i propagatorka

inicjatywy Angielski Homework

www.angielskihomework.com)

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera już teraz!

Twoje dane nigdy nie zostaną nikomu udostępnione. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *