Key Stage 2 (KS 2)

Key Stage 2 czyli cztery lata nauki w szkołach prowadzonych w Anglii i Walii, zwykle określanych jako year 3. year 4,    year 5 i 6, czyli dzieci w wieku od 7 do 11. Określenie jest stosowane w różny sposób w Irlandii Północnej, gdzie odnosi się do uczniów w P5, P6 i P7 (uczniowie w wieku od 8 do 11).

Co to jest GCSE?

General Certificate of Secondary Education (GCSE) level – egzamin zdawany z wielu przedmiotów pod koniec szkoły średniej, który umożliwia kontynuowanie nauki w six formie, collegu lub podjęcie pracy.

GCSE jest porównywalny do egzaminu gimnazjalnego w Polsce.

Oceny z GCSE:

                                                           A* – celujący

                                                           A – bardzo dobry

                                                           B – dobry

                                                           C – dostateczny

                                                           D – dopuszczający

                                                           E– dopuszczający

                                                           F– dopuszczający

                                                           G– dopuszczający

                                                           U – brak klasyfikacji

Oceny od A* – C pozwalają na kontynuowanie nauki w six form college przez 2 lub 3 lata, po którym uczniowie aplikują zazwyczaj na studia.

Co zrobić jeśli dziecko zdało egzaminy GCSE poniżej oceny C?

Nawet jeśli dziecko nie otrzymało oceny C z niektórych przedmiotów to nadal może ubiegać się o przyjęcie do six formu lub do collegu ponieważ niektóre z tych uczelni pozwalają swoim uczniom podchodzić jeszcze raz do egzaminów GCSE podczas pierwszego roku nauki.

Czy muszę płacić za naukę mojego dziecka w six formie lub collegu?

Dla młodych ludzi w wieku 16-18 lat nauka jest bezpłatna.

Egzaminy

  • 15-16 lat – General Certificate of Secondary Education (GCSE), zdawany z wielu przedmiotów na zakończenie secondary school. Oceny od A* (najwyższa) do G (najniższa).
  • 18 lat – General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-level) oraz Advanced Supplementary (AS), zdawane na zakończenie szkoły średniej (porównywalne do polskiej matury).

Szkoła dla dzieci z zagranicy.

Wszystkie dzieci w wieku od 5 do 16 lat, których rodzice legalnie mieszkają na terenie UK, mają prawo chodzić do szkół państwowych. Dzieci obywateli Unii Europejskiej mają takie same prawo do edukacji jak dzieci brytyjskie.

Pamiętać należy, żeby odpowiednio wcześnie zapisać dziecko do szkoły, czasami bowiem trudno jest znaleźć wolne miejsce w placówce edukacyjnej w pobliżu miejsca zamieszkania.

Egzaminy GCSE oraz A-levels z języka polskiego:

Oprócz obowiązkowych egzaminów GCSE oraz A-levels polscy uczniowie mogą zdawać egzamin z języka polskiego jako języka obcego – co w przyszłości może dać im dodatkowe punkty podczas aplikowania na studia. Bardzo pomocna do przygotowania do egzaminu GCSE oraz A-levels z języka polskiego jest polska szkoła. W Hull Polska Szkoła im. Ireny Sendlerowej znajduje się w Bricknell Primary School, HU5 4ET, Hull. Więcej informacji na ten temat na tutaj

za: http://www.polska-anglia.co.uk/system_edukacyjny_w_wielkiej_brytanii.htm

http://www.empp.co.uk/index.php?id=sys-edu-03

Więcej informacji na temat edukacji w UK:
www.teachernet.gov.uk
www.dfes.gov.uk

System oceniania 

System oceniania w UK tylko na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowany, w rzeczywistości jednak bardzo łatwo można przeliczyć sobie angielskie oceny na polskie.

7

6

5

4

3

2

1

Im wyższy numer tym lepsza ocena – uczniowie szkoły średniej powinni starać się uzyskać level 5 oraz wyżej.

A

B                 A, B oraz C oznaczają jak silna jest dana ocean np.

C

5 A = 5+                          5 B = 5                     5 C= 5-

Sety

Bardzo często zdarzasię, że polscy uczniowie (ze względu na słabą znajomość języka angielskiego) trafiają do najniższych setów, w których poziom nauczania jest dosyć niski. Stąd bierze się przekonanie wśród Polaków, że poziom nauczania w angielskich szkołach jest dosyć niski – co nie zawsze jest zgodne z prawdą.

W szkołach średnich uczniowie danego rocznika są podzieleni na grupy ze względu na wyniki, które uzyskali w latach wcześniejszych z egzaminów.

Set 1 – najlepszagrupa

Set 2 – bardzo dobra

Set 3 – dobra

Set 4 – dostateczna

Sety 5,6,7 – dopuszczające

Liczba miejsc w każdym secie (klasie) jest ograniczona więc bardzo ciężko jest dostać się do wyższego setu. Jednakże jeśli uczeń opuści się w nauce w ciągu danego roku szkolnego – zostanie przeniesiony do niższego setu (a na jego miejsce zostanie przeniesiony uczeń z niższego setu, który poprawił się w nauce w danym roku szkolnym).

Egzaminy końcowe – tylko uczniowie z setów 1-3 mogą zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym i mają szansę uzyskać ocenę A* (celujący).

Uczniowie z setu 4 oraz niższych mogą zdawać tylko egzaminy na poziomie podstawowym, z których najwyższa ocena do uzyskania to C (dostateczny).

Parent day/wywiadówka

W szkołach średnich zazwyczaj jest tylko jedna wywiadówka w ciągu roku szkolnego, która ma miejsce na przełomie stycznia i lutego.

Rodzice otrzymują list z godziną, na ktorą powinni się stawić w danym dniu do szkoły. Zazwyczaj należy podpisać taki list i oddać go do szkoły aby potwierdzić, że przyjdzie się na wywiadówkę. Jeśli nie mówią Państwo po angielsku to można poprosić o tłumacza – trzeba napisać na formularzu, że potrzebujecie tłumacza (np. Could I have a translator, please?) albo ZGŁOSIĆ SIE DO NAS! . Większość szkół w Hull zatrudnia polskich pracowników (np. teaching assistants – asystentów nauczycieli), którzy zazwyczaj pomagają w tłumaczeniach podczas spotkań w szkole.

Nauczyciel ma zazwyczaj około 15 minut dla rodzica i omawia postępy dziecka w ciąg uroku, dlatego warto zapoznaćsię z systemem oceniania w UK any wiedzieć o czym mówi nauczyciel:

Level – poziom: 7 – najwyższy do 1 – najniższy

Effort – wkład/wysiłek podczas lekcji:

A – bardzo pilny uczeń,

B – uczeń robi co należy ale mógłby pracować lepiej podczas lekcji,

C – brak zaangażowania podczas lekcji

Homework – zadania domowe:

6 – bardzo dobrze

5 – dobrze

4 – słabo: brak zadań domowych, zadania oddawane po terminie albo niestaranne,

3,2,1 – bardzo słabo: nie odrabia zadań domowych

 

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera już teraz!

Twoje dane nigdy nie zostaną nikomu udostępnione. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *